«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Πρόσληψη 4 Εργατών στο Δήμο Ύδρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας, που εδρεύει στην Ύδρα Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
Δήμος Ύδρας (Ύδρευση – Αποχέτευση) – Ειδικότητα ΥΕ Εργατών - Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες - Αριθμός ατόμων 4
Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Από: jobby.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου