«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Συμμετοχή των ΓΑΚ / Ι.Α.Μ.Υ. στο ερευνητικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INCEPTION

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΑΚ / Ι.Α.Μ.Υ. ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCEPTION
Στην Κύπρο (Λευκωσία) πραγματοποιήθηκε από 29 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2016 μετά την Ολλανδία (Delft) τη Βουλγαρία (Σόφια) και την Ιταλία (Φεράρα) η εξαμηνιαία συνάντηση των εταίρων (Partners και Stakeholders) του ερευνητικού προγράμματος INCEPTION, στο οποίο συμμετέχει το Ιστορικό μας Αρχείο-Μουσείο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ΗORIZON 2020.
Η Ντίνα Αδαμοπούλου, Προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους-Ιστορικού Αρχείου-Μουσείου Ύδρας, συμμετείχε στη συνάντηση της Κύπρου, εκπροσωπώντας τη συμμετέχουσα υπηρεσία της. 

Βάσει του προγράμματος INCEPTION τα Γ.Α.Κ./ΙΑΜΥ θα δηµιουργήσουν εφαρµογές, όπως η χρήση της INCEPTION πλατφόρµας, (που θα απεικονίζει εργαλεία πληροφορικής και εφαρµογές που θα αναπτυχθούν, καθώς και σχετικά πρότυπα και µεθόδους συλλογής δεδοµένων), ψηφιοποίηση επιλεγμένων συλλογών του ΙΑΜΥ, 3D-παρουσιάσεις του κτιρίου ΙΑΜΥ και επιλεγμένων μουσειακών και αρχειακών του κειμηλίων καθώς και εφαρµογές για πρόσθετες εργασίες, όπου και όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες. Η ολοκλήρωση του ερευνητικού προγράμματος INCEPTION έχει χρονικό ορίζοντα τα 4 έτη.
Η συμμετοχή των ΓΑΚ/ Ι.Α.Μ. 'Υδρας σε ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην ανάδειξη του πολιτιστικού και του κοινωνικού ευρύτερα ρόλου αλλά και του σημαντικού πολιτιστικού έργου που επιτελούν σήμερα τα Γενικά Αρχεία του Κράτους τόσο η Κεντρική όσο και οι ανά την Ελλάδα περιφερειακές τους υπηρεσίες .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου