«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ύδρας

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 23/12/2016

Αρ. Πρωτ. 4366 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 30η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.
 1. Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 2. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΚΕΔΥ για το έτος 2017.
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Υ  και πινάκων στοχοθεσίας έτους 2017
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών.
 5. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών. 
 6. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας.
 7. Καθορισμός χρήσης κτιρίου «Σαχτουρείου».
 8. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για τη χορήγηση αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής.
 9. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στη γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
 10. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή για το χαρακτηρισμό παραλιών νήσου Ύδρας ως πολυσύχναστων ή μη.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 23/12/2016

Αρ. Πρωτ. 4367 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Κύρια & Κύριε Σύμβουλε, Καλείστε όπως την 30η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Ύδρας έτους 2017
 2. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Ύδρας  έτους 2017.
 3. Έγκριση πινάκων στοχοθεσίας Δήμου Ύδρας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας έτους 2017Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου