«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017

11 Reasons Why Hydra, Greece Needs to be on Your Vacation List Immediately

11 Reasons Why Hydra, Greece Needs to be on Your Vacation List Immediately
Written by Scott McGinnis | Goombay Tally Blog | Goombaytally.com | Hydra, Greece
Let me be direct: there are essentially a billion reasons why you should book your next vacation on the beautiful island of Hydra, Greece. I will only write about a mere handful of them in this article.
For example, if you really only needed one (solid) reason to vacation in Hydra this summer, consider this:  If you are one of those health-conscience, “I have to watch my figure” tourists who constantly worry about indulging a little too much on the local cuisine during your lavish summer vacation and consequently, needing to sheepishly request a lap belt extension from the airline flight attendant on the plane ride back home; please consider planning your next trip to a beautiful island in Greece called “Hydra” (pronounced ‘Eee-Dra’).
There are no cars, buses, or trains on the island.  That means you walk everywhere, and the last time I checked, walking was really good for your health….
Διαβάστε περισσότερα: http://goombaytally.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου