«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Επισκευή και συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Ύδρας

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η σύναψη και οι όροι σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Η χρηματοδότηση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ» θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττική και αφορά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης του ιστορικού κτηρίου που στεγάζει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ύδρας ώστε να παραμείνει κατάλληλο για χρήση, καθώς θα αντιμετωπισθούν σοβαρά προβλήματα, όπως η έντονη ρηγμάτωση του αρμολογήματος που επιτρέπει την εισροή νερού στο εσωτερικό της τοιχοποιίας. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής έτους 2017 και στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2017. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός των επόμενων μηνών.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου