«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 24/05/2017

Αρ. Πρωτ. 1404 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ


Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 29η Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.    Αποδοχή ποσού 8.866,68 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων οικονομικού έτους 2017 (Β’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) και κατανομή στις σχολικές επιτροπές.
2.    Αίτηση για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3.    Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο « Αποτύπωση ακίνητης περιουσίας Δήμου Ύδρας».
4.    Αίτημα του κ. Τσακίρη Μανόλη , Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας, να ενσωματωθούν οι τιμητικές ετήσιες εκδηλώσεις: «Μιαούλεια», «Οικονόμεια», «Κουντουριώτεια», «Βότσεια» κ.λ.π σε μια εβδομαδιαία εκδήλωση ,για λόγους λειτουργικούς και οργανωτικούς .
5.    Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ύδρας.
6.    Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους , με σύναψη μισθωτικής σχέσης .
7.    Δημιουργία παιδικής χαράς στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται μπροστά από την οικία του κ. Παντελή Κάβουρα (Καμίνι).
8.    Δημιουργία χώρου άθλησης με όργανα γυμναστικής στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται πλησίον του αλσύλλιου μπροστά από το σπίτι της κ. Ιωάννογλου Άννας (Καμίνι).
9.    Καθορισμός τμημάτων κοινοχρήστων χώρων για παραχώρηση σε επαγγελματίες .
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου