«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ύδρας

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 2/06/2017
Αρ. Πρωτ. 1531 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,

Καλείστε όπως την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.    Αποδοχή μελέτης με τίτλο «Κατασκευή νέων και επισκευή υφιστάμενων καλντεριμιών Δήμου Ύδρας –Γ’ Φάση», προϋπολογισμού 189.558,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
2.    Αποδοχή μελέτης με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση Α’ Δημοτικού Σχολείου Ύδρας» προϋπολογισμού 180.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3.   Αποδοχή μελέτης με τίτλο « Επισκευή και συντήρηση δεξαμενών πόσιμου ύδατος» προϋπολογισμού 250.000€ , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4.    Αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της Νήσου Ύδρας» με κωδικό ΟΠΣ 5003901 και συνολικό προϋπολογισμό 1.227.600,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχές νερού στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.
6.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για αυτόνομη ηλεκτροδότηση του νησιού της Ύδρας. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


Από: ydra.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου