«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Ύδρας ενημερώνει για τους Δασικούς Χάρτες

Από: Δήμαρχο Ύδρας κ. Γεώργιο Κουκουδάκη
Ο Δήμος Ύδρας ενημερώνει ότι στην εφαρμογή των Δασικών Χαρτών (http://gis.ktimanet.gr/wms/forestsuspension/default.aspx) καταχωρήθηκαν και εμφανίζονται διευρυμένα, σε σχέση με τα αρχικά, όρια για τον κεντρικό οικισμό της Ύδρας. Τα όρια που καταχωρήθηκαν προκύπτουν από την σύνθεση του «Ορίου του 1967» και της πρότασης του 2016 του Δήμου Ύδρας, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την θέσπιση πολεοδομικού ορίου (η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη).
Σημειώνεται, επίσης, ότι για το Μανδράκι δεν καταχωρήθηκε «Οικιστική Πύκνωση» μετά από συνεννόηση με τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και την πρόσφατη σχετική τοποθέτηση του Συνηγόρου του Πολίτη, με την οποία η «Οικιστική Πύκνωση» χαρακτηρίζεται αντισυνταγματική. Άλλωστε, η «Οικιστική Πύκνωση» δεν επιλύει το πρόβλημα του δασικού χαρακτήρα μιας περιοχής, αλλά απλώς το μεταθέτει στο μέλλον.
Σε αυτό το σημείο πρέπει, για μια ακόμη φορά, να τονιστούν τα ακόλουθα:

A. το ανηρτημένο όριο εξαιρεί μια περιοχή από την τρέχουσα διαδικασία ανάρτησης δασικών χαρτών. Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας υποβολής αντιρρήσεων προβλέπεται ο καθορισμός περιοχών με δασικό χαρακτήρα εντός του παραπάνω ορίου (δηλαδή εντός των ορίων των οικισμών, των οικιστικών πυκνώσεων κτλ). Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ο καθορισμός των περιοχών εντός τόσο των «μη επισήμως θεσμοθετημένων ορίων» όσο και «επισήμως θεσμοθετημένων ορίων», που εξαιρέθηκαν αρχικώς της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη και οι οποίες υπάγονται στις
προστατευτικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
B. Το ανηρτημένο όριο στην εφαρμογή των Δασικών Χαρτών δεν συνιστά πολεοδομικό όριο και δεν δίνει ή αφαιρεί δικαιώματα δόμησης. Για τον καθορισμό του οριστικού πολεοδομικού ορίου του οικισμού ακολουθείται η διαδικασία οριοθέτησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το εν λόγω όριο έχει καταρχάς εγκριθεί από το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, κατά την συνεδρίαση του την 17/02/2017. Της έγκρισης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ θα ακολουθήσει ανάρτηση του προτεινόμενου ορίου, στον Δήμο, κατά την οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να ασκήσει ένσταση κατά αυτού.
Τέλος, επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την περιουσία του και την άσκηση πράξεων για την διαφύλαξη αυτής. Αυτό ισχύει και για την περιουσία του Δήμου Ύδρας και ο Δήμος λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα.
Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αντιρρήσεων είναι η 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου