«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ο Πύρινος Προφήτης

Από: Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ακίνδυνο Δαρδανό Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
"Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗΣ"
Στήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ τήν 20ῃ Ἰουλίου ἑορτάζουμε τήν μνήμη τῆς εἰς οὐρανούς πυρφόρου ἀναβάσεως τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου.
Ὀνομάζεται θεσβίτης γιατί γεννήθηκε στήν πόλη Θέσβη τῆς Γαλαάδ καί τό ὄνομα Του Ἠλίας ἀποτελεῖ ἑλληνικοποίηση τοῦ Ἑβραϊκοῦ Ἐλιγιαχοῦ, πού σημαίνει "ὁ Θεός μου εἶναι ὁ Γιαχβέ" δηλαδή ὁ Ὤν ὁ ἕνας καί μόνος Θεός!
Λέγεται ὅτι τήν ἡμέρα πού γεννήθηκε ὁ πατέρας του Σωβάκ εἶδε ἁγίους ἀγγέλους νά τόν σπαργανώνουν μέ φωτιά, νά τοῦ δίνουν τό ὄνομα Ἠλίας, καί νά τοῦ προσφέρουν νά καταπιεῖ μιά πύρινη φλόγα!
Εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγαλύτερους Προφήτες, ἄν καί δέν ἔγραψε προφητεία. Ὅλα τά θαυμαστά γεγονότα τῆς ἐπί γῆς δράσεως του ἀναφέρονται στἠν Π.Δ (βιβλίο Βασιλειῶν Γ', Δ κλπ.).
Πολλά εἶναι τά κατορθώματα τοῦ πύρινου Προφήτη. Εἶναι γνωστό ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς ἀσέβειας τῶν Βασιλέων καί τοῦ λαοῦ παρεκάλεσε τόν Θεό καί ἦλθε φοβερή ἀνομβρία γιά τρισήμισυ χρόνια... Ἀνέστησε τόν υἱό τῆς χήρας τῆς Σαραφθίας καί κατέβασε δύο φορές φωτιά ἀπ'τόν οὐρανό. Ὁ ἐπίλογος τῆς θαυμαστής ζωής του γράφτηκε μέ τήν πυρφόρο ἀνάβαση στούς ούρανούς, ὅταν πύρινη ἅμαξα τόν ἀνέλαβε "ὡς εἰς τόν οὐρανόν". Ἐμφανίστηκε ὡς γνωστό καί στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου στό ὄρος Θαβώρ.
Εἶναι ὁλοζώντανος, δέν γεύθηκε θάνατο, καί ἀναμένεται νά ἔλθη καί πάλι πρό τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου. Ἀνατρέχει τούς οὐρανούς ὡς ἄφθαρτος ἄνθρωπος "ἐν πυρίνῳ ἅρματι".
Αὐτός σέ λίγες γραμμές εἶναι ὁ Προφήτης Ἠλίας "ὁ ζηλωτής , καί τῶν παθῶν αὐτοκράτωρ.."
Ἐἀν ἐμβαθύνουμε στήν σπουδαία προσωπικότητά του θά δοῦμε πῶς ἐνεργεῖ ὁ Θεός καί πῶς τελικά ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δοξάζεται ὅπως ὁ ὑψιπέτης Προφήτης Ἠλίας.
Γι' αὐτό κι'ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἀνάξιοι τόν παρακαλοῦμε θερμά: "Ἀντιλαβοῦ ἡμῶν σοφέ, ἐν τῇ ἡμέρα τῆς κρίσεως". ( Ἰδιόμελο λιτῆς ἦχος α').
Υ.Γ Ἡ εἰκόνα τῆς πυρφόρου ἀναβάσεως εὑρίσκεται στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ὕδρας ὅπου αὔριο σύν Θεῷ θά τελέσουμε Θ. Λειτουργία μέ ἀρτοκλασία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου