«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ύδρας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ
Ύδρα, 8/11/2018
Αρ. Πρωτ. 3462

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,
 Καλείστε όπως την 12η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας.

Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών στο έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ».
 2. Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ Β΄-ΦΑΣΗ».
 3. Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΥΔΡΑΣ», συμβατικής δαπάνης 87.742,07 € με Φ.Π.Α. αναδόχου εταιρίας Άρχιτρον ΑΤΕ.
 4. Αίτημα δημότη για χαρακτηρισμό ξενοδοχειακής επιχείρησης ως εποχική.
 5. Αίτηση του σωματείου ’’Υδραϊκή Κιβωτός’’ για οικονομική ενίσχυση 2018-2019.
 6. Έγκριση Περιβαλλοντικής και Υδραυλικής μελέτης για την ωρίμανση της σύμβασης προμήθειας και εγκατάστασης προκατασκευασμένου συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.
 7. Υποβολή αιτήματος για δημιουργία Ειρηνοδικείου στην Ύδρα.
 8. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ύδρας.
 9. Συζήτηση για έγκριση ή μη μεταβολής του Οικοπέδου 44 στην περιοχή της Αναλήψεως.
 10. Έγκριση της 125/2018 μελέτης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ» του Δήμου Ύδρας.
 11. Έγκριση της 126/2018 μελέτης που αφορά την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΔΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ» του Δήμου Ύδρας στην είσοδο του Γηπέδου.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης
Από:ydra.gov.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου