«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας (22/10/19)


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Ύδρα, 18 Οκτωβρίου 2019
Αριθ. πρωτ.:3459

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο και Μέλη του δημοτικού συμβουλίου (όπως πίνακας αποδεκτών)
Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες, Κύριοι Σύμβουλοι,
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου την 22α Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, ώστε να διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.     Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός υπολόγου.
2.     Έγκριση του 2Α.Π.Ε. εργασιών και της 1 ης Σ. Σ- του έργου
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ»
3.     Έγκριση του 1 Α.Π.Ε. εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ - Δ ΦΑΣΗ>)
4.     Αίτηση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Α'ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΥΔΡΑΣ»
5.     Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προυπολογισμού έτους 2019.
6.     Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου ή Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ύδρας.
7.     Καθορισμός τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020
8.     Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2020
9.     Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης αποχέτευσης για το έτος 2020
10. Μείωση και απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ευπαθών ομάδων για το έτος 2020
11. Καθορισμός ενιαίου τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020
12. Καθορισμός τέλους ύδρευσης αποχέτευσης για το έτος 2020
13. Καθορισμός τέλους σύνδεσης και επανασύνδεσης παροχής ύδρευσης για το έτος 2020
14. Αίτηση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ξενοδοχείο Λητώ Ύδρας ΑΞΕ
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστασία Μαυρομάτη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου