«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020

Λιμεναρχείο Ύδρας: «Ενημέρωση-ενέργειες σχετικά με την ασθένεια του νέου στελέχους κορωνοϊού (COVID 2019)»
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Ύδρα, 28 Φεβρουαρίου 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ      Αρ. Πρωτ: 2242.1-1/222/2020 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ

Γραφείο: Ναυτολογίας                                                                 Προς: Ως πίνακας διανομής
Ταχ. Δ/νση:  Ύδρα                                                                                              
Ταχ. Κώδικας: 180 40
Τηλέφωνο: 22980 52279
Fax: 22980 53912 
E-mail: ydra@hcg.gr
              
Θέμα: «Ενημέρωση-ενέργειες σχετικά με την ασθένεια του νέου στελέχους κορωνοϊού (COVID 2019).»
Σχετ.:  Η με Αρ.Πρωτ.: 2242.1-1/13733/2020/26-02-2020 Δ/γή Υ.ΝΑ.Ν.Π/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΝΕΡ 2ο.

1.  Σε εκτέλεση σχετικής, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την ενημέρωση των μελών του πληρώματός σας σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του νέου στελέχους του κορωνοϊού (COVID 2019) και ιδιαίτερα αναφορικά με τα συμπτώματα του εν λόγω ιού, τις προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται από το πλήρωμα καθώς και τις απαιτούμενες ενέργειες σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος εν πλω. Εν συνεχεία προβείτε σε διενέργεια ειδικής ημερολογιακής εγγραφής περί αυτών.
2.  Μεριμνήσατε για την επάρκεια των απαραίτητων μέσων και υλικών επί του πλοίου (μάσκες, αλκοολούχα αντισηπτικά προσωπικής υγιεινής, απολυμαντικά χώρων, γάντια, συσκευές θερμομέτρησης κλπ), με σκοπό τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης του εν λόγω ιού καθώς και για την λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων σχετικά με την τήρηση της υγιεινής και καθαριότητας στους χώρους του πλοίου.
3.  Η Υπηρεσία μας βρίσκεται στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.-
Η Λιμενάρχης α.α.
                  Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. 
                ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να-Ειρήνη
  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
I.      Ιδιοκτήτες Θαλασσίων Ταξί
II.    Ιδιοκτήτες Ε/Γ-Τ/Ρ
III.  Ιδιοκτήτες Φορτηγών Πλοίων
ΙV.  Αttica Group
V.   Υδραϊκή Ναυτική Εταιρία 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
I.      ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
II.    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
III.  Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ
IV.  ΥΔΡΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου