«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Πρόσληψη 9 ατόμων στο Δήμο Ύδρας

Επισκόπηση θέσης εργασίας
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ύδρας, που εδρεύει στην Ύδρα του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός θέσης
Υπηρεσία
Έδρα απασχόλησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός ατόμων
111
Δήμος Ύδρας
Ύδρα
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Συνοδοί Απορριμματοφόρων)
8 μήνες
6
112
Δήμος Ύδρας
Ύδρα
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ [Γ ́(C ́) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ- Χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου]
8 μήνες
3
Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.
Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 6 Μαρτίου 2017.
Από: jobby.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου