«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Οι Δημαιρεσίες στον Δήμο Ύδρας για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

Την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν οι Δημαιρεσίες στο Δήμο Ύδρας για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και Οικονομικής Επιτροπής, στις συνεδριάσεις παρίσταντο 11 από τα 13 άτομα του Συμβουλίου.
Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας
Για το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας εξελέγησαν με τους εξής ψήφους:
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας Α. Καλύβας 11
Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ύδρας Π. Μαρκαντώνης 11
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου Ε. Τσακίρης 8
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής: Ο Δήμαρχος Ύδρας  Γ. Κουκουδάκης
Για την εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής εξελέγησαν με τους εξής ψήφους:
Μέλη: Ε. Καραμήτσος 11, Π. Μαρκαντώνης 11, Λ. Λούλου 11 Ι, Κόκκος 10,  Γ. Κοτρομάγιας 10,  Ι. Μπελεγρής 9, .  .
Αναπληρωματικοί για την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας εξελέγησαν με τους εξής ψήφους: Ε. Μαύρος 11, Π. Ράππας 10, Κ. Μαραγκου 11, Ε. Τσακίρης 8, Π. Χαραμής 7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου