«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

"Δεῦτε ὀπίσω μου.." από τον Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ακίνδυνο Δαρδανό Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο

Από: Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ακίνδυνο Δαρδανό Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο 
"Δεῦτε ὀπίσω μου.."
Ἀμέσως μετά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς καί τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας διαβάζουμε περικοπές ἀπό τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο.
Ἔτσι τήν περασμένη Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων ἤ Κυριακή Α΄ Ματθαίου ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ νά τόν ἀκολουθήσουμε:"Ὅποιος δέν παίρνει τόν σταυρό του καί δέν μέ ἀκολουθεῖ, δέν εἶναι ἄξιος μαθητής μου.."(Ματθ.10 ,38). Λέει καί ἄλλα ὁ Χριστός λίγο πιό "σκληρά" γιά ἐμᾶς δηλαδή: "ὅποιος ἀγαπάει τόν πατέρα του ἤ τήν μητέρα του, παραπάνω ἀπό ἐμένα δέν εἶναι ἄξιος γιά μαθητής μου.." (Ματθ. 10,37) . Μήν μᾶς προκαλοῦν ἀπορίες αὐτά τά λόγια διότι ὁ Θεός θέλει μιά ὁλοκληρωτική ἀφοσίωση, ἀναζητάει μιά σχέση ΜΟΝΑΔΙΚΗ, μιά σχέση καθαρά ἀγαπητική.
Τήν Κυριακή Β' Ματθαίου ὅπου διαβάζουμε τήν περικοπή τῆς κλήσεως τῶν πρώτων μαθητῶν στήν λίμνη τῆς Γαλιλαίας βλέπουμε πάλι νά ζητάει ὁλοκληρωτικό δόσιμο. Λέει στόν Σίμωνα δηλ. τόν Πέτρο, καί τόν ἀδελφό του τόν Ἀνδρέα πού ἦσαν ψαράδες: "Ἀκολουθῆστε με καί θά σᾶς κάνω ψαρἀδες τῶν ἀνθρώπων"( Ματθ. 4, 19) . Καί ἐκεῖνοι ἀμέσως ἄφησαν τά δίχτυα καί τόν ἀκολούθησαν....


Τί ἀπόλυτη ὑπακοή;Χωρίς δεύτερη σκέψη ἀκολούθησαν τόν Ἰησοῦ. Ἄφησαν τήν περιουσία καί τό βιοποριστικό τους ἐπάγγελμα καί πῆγαν μαζί Του.
Αὐτά πού περιγράφει τό Ἱερό Εὐαγγέλιο μᾶς φαΊνονται λίγο περίεργα ἴσως καί ὑπερβολικά. Ἀλλά εἶναι ἀληθινά! Ὅταν σέ καλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Θεός δέν μπορεῖς νά ἀντισταθεῖς, οὔτε νά προβάλλεις αἰτιολογίες. Λές: "γεννηθήτω τό θελημά Σου "καί προχωρᾶς μαζί μέ Ἐκεῖνον.
Ἡ Φωνή τῆς μεγάλης κλήσεως καί τοῦ τιμητικοῦ καλέσματος: "Ἐλᾶτε ὀπίσω μου" ἐπαναλαμβάνεται διαχρονικά σέ ὄλους μας.
Τό πρόβλημα εἶναι στό ξεκαθάρισμα μερικῶν ἁπλῶν πραγμάτων:Τί ζητάμε ἀπό τόν Θεό;Τί σχέση θέλουμε νά ἔχουμε;Μήπως ἡ κοινωνία μας μαζί Του ἐδράζεται στόν φόβο καί στήν ἀνάγκη; Μήπως τόν ἀναζητοῦμε γιά νά μᾶς λύσει προβλήματα καί μετά τόν ξεχνᾶμε; Μήπως τελικά δέν τόν θέλουμε στήν ζωή μας; Σέ αὐτά τά καίρια ἐρωτήματα πρέπει νά ἀπαντήσουμε ξεκάθαρα καί ὁριστικά!
Ὁ Χριστός μᾶς θέλει κοντά Του μέ πνεῦμα αὐταπάρνησης καί θυσίας καί ὄχι μέ ἰδιοτέλειες καί σκοπιμότητες, Τί νομίζουμε ὅτι εἶναι ὁ Θεός;Μήπως τόν ταυτίζουμε μέ τούς ἱκανούς καί καλούς ἀνθρώπους μέ αὐτούς δηλαδή πού μᾶς κάνουν τά χατήρια καί μετά τούς ξεχνᾶμε μέ συμπεριφορά ἀγνωμοσύνης ἤ τού πολεμάμε πισόπλατα καί ἄναδρα; Ὄχι! Ὁ Θεός μᾶς θέλει δικούς Του ἄνευ καμίας προϋποθέσεως. Καί Αὐτός ξέρει τόν τρόπο γιά νά μᾶς σώσει...
Ἔχουμε διάθεση νά τόν ἀκολουθήσουμε ἄνευ ὄρων; Ἄν ναί τότε ἄς βάλουμε στήν ἄκρη ὅλα τά μικρά καί ἀνθρώπινα, ἄς ταπεινωθοῦμε καί ἄς συμπορευθοῦμε μαζί Του καθότι Αὐτός εἶναι ἡ Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου