«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ

Ύδρα, 23/06/2017
Αρ. Πρωτ. 1839 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ

Κύρια / κύριε  Σύμβουλε,
Καλείστε όπως την 28η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Ύδρας
Στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και ψήφιση τα παρακάτω θέματα:
1.    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε εργασιών και του 2ου ΠΚΤΝΜ του έργου «Κατασκευή Νέων και Επισκευή Υφιστάμενων Καλντεριμιών Δήμου Ύδρας- Γ’ Φάση»
2.   Αποδοχή της υπ’ αριθ. 69/2017 μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και δαπέδων ασφαλείας» του Δήμου Ύδρας.
3.   Αποδοχή της υπ’ αριθ. 68/2017 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου» του Δήμου Ύδρας.
4.    Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ύδρας.
5.    Ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού για: α. «Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της Νήσου Ύδρας» και β. «Τη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων Γηροκομείου και οικίας Νικολούδη»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Καλύβας Αριστοτέλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου