«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Η κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ύδρας

Η κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ύδρας
Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" είναι ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που ξεκίνησε στην Ύδρα, το 2003 και  λόγω της τεράστιας απήχησης στην τοπική κοινωνία έγινε "θεσμός" και συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας στους δημότες του νησιού.
Το πρόγραμμα  κοινωνικής προστασίας υλοποιείται με άτομα καταρτισμένα και υπεύθυνα, με επικεφαλής την Κοινωνική λειτουργό κ. Αγγελική Νάζου, Υπεύθυνη Συντονισμού του Προγράμματος, την κ. Βασιλική Μαυρομάτη, την κ. Κωνσταντίνα Ράμπια και την κ. Αικατερίνη Κόκκου  και προσφέρονται κοινωνικές και ανθρωπιστικές υπηρεσίες στους χρήζοντας βοήθεια συνανθρώπους μας της Ύδρας.
Η προσφορά της δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» και του προσωπικού αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική, συνεχής και απαραίτητη για τις συγκεκριμένες ομάδες που χρήζουν βοηθείας.
Συγχαρητήρια σε όλες τις κυρίες του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"  που παρέχουν αφειδώς τις υπηρεσίες τους, στα μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα του νησιού και διευκολύνουν με την φροντίδα τους, τη ζωή τους.

Ένα μικρό ιστορικό και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Ύδρας
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» του Δήμου Ύδρας ξεκίνησε να λειτουργεί  την 20 Μαΐου 2003, μέσω της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης ενώ από το 2011 όπου έγινε η μεταφορά του προσωπικού του προγράμματος με  την υπ΄ αριθ. 38/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, υλοποιείται από το Δήμο Ύδρας.
Είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει ως στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης,  ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν την μέγιστη δυνατή αυτονομία και κοινωνική ευημερία.
Σκοπός  του είναι :  
                          -η παραμονή των ηλικιωμένων και των ΑΜΕΑ
                           στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
                         -η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους.
                         -η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή
                          καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
                         - η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης                 
                           και
                         - η βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Το πρόγραμμα στελεχώνεται και από τις τρεις βασικές ειδικότητες οι οποίες εργάζονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συγκεκριμένα από:
Κοινωνική λειτουργό
η οποία, ως ορίζεται από το καθηκοντολόγιο της ΕΕΤΑΑ, είναι υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος. Έχει συνολικά την εποπτεία του προγράμματος, την αξιολόγηση των εξυπηρετουμένων δημοτών, παρέχοντας συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, ερχόμενη σε επικοινωνία/συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς, με σκοπό την προώθηση και εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, αναλαμβάνει την συγκέντρωση και την αποστολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΕΕΤΑΑ σε σχέση με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, για την χρηματοδότηση του προγράμματος.
Αξίζει δε να επισημανθεί, ότι λόγω έλλειψης κεντρικής κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Ύδρας  έχουν ανατεθεί με την 39/23-3-2012 απόφαση Δημάρχου στην κοινωνική λειτουργό του προγράμματος  επιπλέον καθήκοντα που αφορούν την ειδικότητα της για την εξυπηρέτηση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.
Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες τις οποίες προσφέρει τόσο στο Πρόγραμμα όσο και στο Δήμο υπερβαίνουσα εαυτήν, αφορούν σε:
·  Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των ενηλίκων δημοτών σε δυσκολίες της προσωπικής ή οικογενειακής ζωής. Γίνεται υποστήριξη ατόμων και οικογένειας με εφαρμογή των μεθόδων της Κοινωνικής Εργασίας. Η εξυπηρέτηση γίνεται σύμφωνα με τις Αρχές και τη Δεοντολογία   του επαγγέλματος και πάντα με ευαισθησία και κατανόηση για τα προβλήματα του εξυπηρετούμενου και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.
·   Συνεργασία-Δικτύωση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες  και κοινωνικοπρονοιακούς φορείς, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εισαγγελία, Μητρόπολη Ύδρας, Αστυνομικά Τμήματα, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής κτλ.) για προώθηση περιστατικών και σχετικές παραπομπές. Στόχος είναι η εμπεριστατωμένη ενημέρωση και αναζήτηση πηγών βοήθειας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και  συγκεκριμένα:
·   Συνεργασία με Δήμο Πειραιά-Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών- τμήμα έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων και τμήμα έκδοσης επιδομάτων.  Παρέχεται ενημέρωση σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας και αφού συγκεντρωθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία ενεχειριάζουν οι δημότες στην Κοινωνική Λειτουργό, κατατίθενται από την Κοινωνική Λειτουργό στο Δήμο Πειραιά στο αρμόδιο τμήμα, προς διευκόλυνση των δημοτών.
·   Συνεργασία με ΚΕΠΑ Πειραιά σε σχέση με την εξέταση από την Α΄ βάθμια Υγιειονομική Επιτροπή για ποσοστό αναπηρίας. Αφού συγκεντρωθούν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατατίθενται από την Κοινωνική Λειτουργό στο Δήμο Πειραιά και η ίδια παραλαμβάνει  και την γνωστοποίηση αποτελέσματος.
·         Συνεργασία με την Εισαγγελία Πειραιά. Γίνεται παραπομπή περιπτώσεων με σκοπό την Κοινωνική Έρευνα και την διερεύνηση των συνθηκών διαβίωσης ενηλίκων και ανηλίκων. Διενέργεια εκθέσεων κοινωνικής έρευνας. Η Κοινωνική Λειτουργός είναι μέλος της Ομάδας Παιδικής Προστασίας στο πλαίσιο του συντονισμού δράσεων και υπηρεσιών παιδικής προστασίας   του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και  του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας ανηλίκων(Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α)                           
·   Δημιουργία, συντονισμό και λειτουργία Δημοτικής Τράπεζας Αίματος. Δια ζώσης συνεργασία στις 14 Φεβρουαρίου 2011 με την επισκέπτρια Υγείας κ. Λαμπακάκη Ελισάβετ για δημιουργία αιμοδοσίας στο Δήμο μας, διοργάνωση δυο φορές το χρόνο Εθελοντικής  Αιμοδοσίας  σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», έγκαιρη ειδοποίηση και ενημέρωση  με την ανάρτηση αφισών και την αποστολή προσωπικών επιστολών στους καταγεγραμμένους αιμοδότες  και διαχείριση αιτημάτων για αίμα στους αιμοδότες.
·    Συνεργασία με Σύλλογο Όραμα Ελπίδας- Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στις 20 Ιουνίου 2014 για τη δωρεά μυελού των οστών και εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών με την προσφορά δείγματος(σάλιου), σε  συνεργασία με την παιδίατρο του Κουλούρειου Νοσοκομείου Ύδρας κ. Μπαλαμπάνη Σωτηρία.
·     Συγκέντρωση            προβλεπόμενων δικαιολογητικών για ένταξη των δικαιούχων στην Κοινωνική Δομή του Δήμου-Κοινωνικό Παντοπωλείο, προκειμένου να διαφυλάσσεται το απόρρητο.     
Βοηθό Νοσηλεύτριας η οποία παρέχει πρωτοβάθμιες  υπηρεσίες  υγείας και οι οποίες αφορούν σε κατ’ οίκον επισκέψεις για την μέτρηση και καταγραφή των ζωτικών σημείων, την συνταγογράφηση των φαρμάκων και την διασφάλιση ατομικής υγιεινής. Ειδικότερα,  οι αρμοδιότητες της ορίζονται στο καθηκοντολόγιο της ΕΕΤΑΑ.
Δύο οικογενειακούς βοηθούς
οι οποίες αναλαμβάνουν  την διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών, την προμήθεια των ηλικιωμένων με είδη άμεσης ανάγκης καθώς και την καθαριότητα του σπιτιού τους. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους ορίζονται από το καθηκοντολόγιο της ΕΕΤΑΑ. Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει και από τον ισχύοντα κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι οικογενειακοί βοηθοί  αναλαμβάνουν και την μεταφορά των προϊόντων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου που για λόγους υγείας δεν δύνανται να παραλάβουν οι ίδιοι τα τρόφιμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου