«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Δύο νέες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά του Δήμαρχου Ύδρας κ. Γ. Κουκουδάκη


Από: Δήμαρχο Ύδρας κ. Γεώργιο Κουκουδάκη

Δύο νέες δημοσιεύσεις μου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
1) "EU's Energy Security and Turkey's Contribution to the Southern Energy Corridor" (Mediterannean Quarterly, Vol. 26. No 2, 2017, Forthcoming) (Μετάφραση. Η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και η συνεισφορά της Τουρκίας στον "Νότιο" Ενεργειακό Διάδρομο," προσεχώς).
2) Authoritarianism in Turkey: From "Kemalism to Erdoganism" via Democratic Reforms and Economic Development", (Romanian Journal of History and International Studies, Vol. 4, No. 1, 2017) (Μετάφραση: Απολυταρχισμός στην Τουρκία: Από τον "Κεμαλισμό στον Ερντογανισμό" μέσω Δημοκρατικών Μεταρρυθμίσεων και Οικονομικής Ανάπτυξης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου