«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Από: Αιδεσ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ακίνδυνο Δαρδανό Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο
Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Αὐτή ἔγινε σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελιστή Ματθαίο ( Κεφ. 17,1-9) στό ὄρος, μέ τήν παρουσία τῶν τριῶν μαθητῶν:( Πέτρο, Ἰακώβο καί Ἰωάννη) . Τό πρόσωπο Του ἔλαμψε ὅπως ὁ ἥλιος καί τά ἱμάτια του ἔγιναν λευκά σάν τό φῶς...Ἐμφανίσθηκαν μάλιστα καί δύο προφήτες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Μωυσῆς καί ὁ Ἠλίας καί συνομιλοῦσαν μέ τόν Ἰησοῦ. ..Ἀκούστηκε καί ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα πού ἔλεγε: "Αὐτός εἶναι ὁ ἀγαπημένος μου Υἱός, αὐτόν νά ἀκοῦτε" Ὅταν τελείωσε αὐτό τό θαυμαστό γεγονός καί ἐνῶ κατέβαιναν ἀπό τό βουνό ὁ Χριστός τούς πρόσταξε: "Μήν πεῖτε σέ κανέναν αὐτό πού εἴδατε, ὥσπου ν' ἀναστηθεῖ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου ἀπό τούς νεκρούς.."
Αὐτό τό θαυμαστό γεγονός τῆς θείας καί ἐνδόξου Μεταμορφώσεως ἑορτάζουμε τήν 6ῃ Αὐγούστου.
Δέν προχωρῶ σέ θεολογικά σχόλια γιατί ἐπ 'αὐτοῦ ἔγραψαν Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί σπουδαῖοι Θεολόγοι..
Ἐάν πραγματικά διψάμε γιά μεταμόρφωση ἄς ψάξουμε μέσα μας νά βροῦμε τό Θεό δηλ. τό Φῶς τό ἀληθινό καί ἄκτιστο..
Τό αἴτημα στό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς νομίζω ἐκφράζει ὅλους μας:
"Λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τό Φῶς σου τό ἀίδιον..."
------------------------
Υ.Γ Ἡ εἰκόνα ἀνήκει εἰς τό Ἐκκλησιαστικό Μουσεῖο Ὕδρας τέλη 17ου αἰώνος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου