«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2018

Η νήσος Άγιος Γεώργιος υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ύδρας - Η γνωμοδότηση 171/2017 του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους δικαίωσε την Ύδρα


Φωτογραφία του Αγίου Γεωργίου (από το 2007)
Με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών βάση της γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους με αριθµό 171/2017, έκανε δεκτή την απόφαση  ότι η νήσος Άγιος Γεώργιος υπάγεται στον Δήμο Ύδρας!
Σύµφωνα µε την ανωτέρω Γνωµοδότηση: «α. Η νήσος Άγιος Γεώργιος υπάγεται διοικητικά στο ∆ήµο Ύδρας. β. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν δύναται να επιφέρει µεταβολή στα όρια των Ο.Τ.Α., µέσω των διενεργούµενων απογραφών, ώστε, στην προκειµένη περίπτωση, το γεγονός ότι η νήσος Άγιος Γεώργιος, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της διενεργηθείσας απογραφής του έτους 1940, εµφανίζεται ως υπαγόµενη στο ∆ήµο Λαυρεωτικής καθώς και, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, περί δηµοσιεύσεως των αποτελεσµάτων της απογραφής του έτους 2011, ως υπαγόµενη στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής του ∆ήµου Λαυρεωτικής, δεν επηρεάζει ούτε µεταβάλει τη διοικητική υπαγωγή της στο ∆ήµο της Ύδρας. γ. Η υπ’ αριθµ. 11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθ’ ο µέρος µε αυτή η νήσος Άγιος Γεώργιος καταχωρήθηκε εσφαλµένα στο ∆ήµο Λαυρεωτικής, υπόκειται σε τροποποίηση, προκειµένου η ανωτέρω νήσος να καταχωρηθεί στο ∆ήµο Ύδρας, στον οποίο υπάγεται διοικητικά... Διαβάστε περισσότερα: www.ypes.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου