«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Η Myathlete σε συνεργασία με τον Δήμο Ύδρας και το Hydra's Trail Event θα προβεί σε μετρήσεις φυσικής κατάστασης των παιδιών ώστε να βοηθηθούν στην καλύτερη επιλογή αθλήματος


Η Myathlete σε συνεργασία με τον Δήμο Ύδρας και το Hydra's Trail Event θα προβεί σε μετρήσεις φυσικής κατάστασης των παιδιών ώστε να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητές τους ώστε βοηθηθούν στην καλύτερη επιλογή αθλήματος.Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων. Πιο συγκεκριμένα η εργομέτρηση μας δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την φυσική κατάσταση του αθλητή-αθλούμενου. Οι μετρήσεις γίνονται με επιστημονικά όργανα και οι τιμές που μετριούνται μας δίνουν πληροφορίες για το επίπεδο των φυσικών ικανοτήτων του κάθε παιδιού
Η διαδικασία μέτρησης της φυσικής κατάστασης των παιδιών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31/3/2018 στο λιμάνι της Ύδρας από τις 10:00 έως τις 18:00.
Διαβάστε σχετικά: myathlete.gr/