«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

RICEAN school of dance - Hydra 2018


MOVERS, THINKERS, SLEEPERS, POETS, DOERS AND DREAMERS...
...join the school without teachers on the magnificent island of Hydra this summer!
visit www.riceonhydra.org for more info
R.I.C.E. is a registered non-profit arts-organisation in Greece.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου