«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Καταβολή αποζημιώσεων για όσους λόγω υπαιτιότητας τους κινητοποιούν το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης


   Ύδρα, 24 Ιανουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
     Αρ. Πρωτ.: 2132.26/114/20
Γραφείο:  Λιμενικής Αστυνομίας
  Προς : Ως Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση:   ΄Υδρα
               
Ταχ. Κώδικας:  180 40

Πληροφορίες:  Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΨΑΡΡΟΥ Β.

Τηλέφωνο:  22980 52279
                 
Fax:  22980 53912
                
Ε-mail:  ydra@hcg.grΘέμα: «Καταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων - προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης λόγω υπαιτιότητας πολιτών».

Σχετ.  :  Η με Α.Π.: 2050.3/4362/2020/22-01-2020 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ – ΔΕΠΙΧ (ΑΔΑ: 9ΠΑΣ4653ΠΩ-
ΨΙΓ).              

1. Με αφορμή τα διαλαμβανόμενα σε ανωτέρω σχετική, σας γνωρίζουμε ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ως πολιτειακός φορέας αρμόδιος για το συντονισμό της ναυτικής έρευνας και διάσωσης, ασκεί υπεύθυνα και επί καθημερινής βάσης τα καθήκοντά του θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα για τα Στελέχη του τη διαφύλαξη του υπέρτατου θεμελιώδους αγαθού, αυτού της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
2.  Δεδομένου ότι τα περιστατικά έρευνας και διάσωσης στα οποία εμπλέκονται άτομα που κάνουν χρήση των μέσων που υπάγονται στις διατάξεις του με Αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄444/99), έχουν αυξηθεί, σκοπός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι η αποφυγή τους στο μέλλον με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, καθώς προσδίδουν περίσσιο και αχρείαστο άχθος στο ενασχολούμενο με αυτά προσωπικό. Επιπρόσθετα ενέχουν αβεβαιότητα για την επιτυχή έκβασή τους, διότι τέτοιου είδους περιστατικά θέτουν πολλές φορές σε κίνδυνο τις ζωές των Στελεχών που υπηρετούν με αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο, με αποκλειστική υπαιτιότητα των ιδιωτών, ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γνωστές εκ των προτέρων σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο του κοινωνικού συνόλου ποικιλοτρόπως (μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης (υπηρεσιών ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης κατά περίπτωση) παρέχονται για κοινοφελείς σκοπούς και αδαπάνως για τον πολίτη, ενίοτε όμως εξετάζεται, με μέριμνα του επιχειρησιακού βραχίονα του φορέα, σε συνεργασία με τις οικονομικές Υπηρεσίες αυτού, η κατά περίπτωση διάθεση του προσωπικού και των μέσων με καταβολή ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της άσκοπης κινητοποίησής τους με δόλο ή ευήθεια για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε.
3. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις ενημερώσεις που εκδίδονται διαχρονικά από την Υπηρεσία μας σε περίπτωση επικράτησης δυσμενών – ακραίων καιρικών φαινομένων, εφιστούμε την προσοχή σας ιδίως ως προς τα κάτωθι:
   α. προ απόπλου από τον λιμένα της Ύδρας να λαμβάνετε υπόψιν το δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), το οποίο αναρτάται ανά έξι ώρες στο διαδικτυακό τόπο της, καθώς και τις εκάστοτε ανακοινώνεις αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που πρόκειται να επικρατήσουν,
             β. να διατηρείτε την άριστη κατάσταση του σκάφους σας, του εξοπλισμού και των σωστικών
- πυροσβεστικών μέσων,
   γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας να φέρετε όλους τους προβλεπόμενους από το Δ.Κ.Α.Σ. φανούς ναυσιπλοΐας αναμμένους,
   δ. να αποφεύγετε κατά το δυνατόν να μεταβαίνετε σε σημεία στα οποία δεν υφίσταται κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας (Ανατολικά της Νήσου Ύδρας),
   ε. να συμμορφώνεστε απροφάσιστα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας οι οποίες εν προκειμένω μοναδικό σκοπό έχουν την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,    στ. να τηρείτε συνεχή ακρόαση μέσω του ραδιοπομπού (VHF) με την Υπηρεσία μας στο κανάλι 12.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας ως προς τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα προβαίνει στην άμεση επιβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων κυρώσεων.
4. Με αφορμή τα ανωτέρω εκτεθέντα, σε συνδυασμό με την πληθώρα περιστατικών έρευνας και διάσωσης που λαμβάνουν χώρα στατιστικά κυρίως τη θερινή περίοδο κάθε έτους στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ναυλώσεων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (Ν. 4256/14), αναφέρονται τα κάτωθι:
              α. ο λιμένας της Ύδρας παρουσιάζει εντονότατη κίνηση πάσης φύσεως πλοίων και λέμβων
σε σχέση με το μέγεθός του,
 β. η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών έρευνας και διάσωσης των υπο διαχείρισής σας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οφείλεται στην έλλειψη βασικών γνώσεων της ναυτικής τέχνης εκ μέρους των κυβερνητών - ναυλωτών (κατά βάση αλλοδαπής υπηκοότητας), στην μη τήρηση των κανόνων της ασφαλούς ναυσιπλοΐας εκ μέρους τους καθώς και στην έλλειψη εξοικείωσης τους με τον εξοπλισμό των σκαφών που ναυλώνουν,
 γ. παρατηρείται συχνά οι κυβερνήτες – ναυλωτές των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής να αμελούν στη λήψη του δελτίου καιρού και εν γένει στην ενημέρωσή τους αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που πρόκειται να επικρατήσουν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται συχνά σε δυσχερή θέση τόσο οι επιβαίνοντες των σκαφών όσο και τα ίδια τα σκάφη,     
 δ. η Νήσος Ύδρα λόγω της γεωμορφίας της καθώς και της βραχώδους ακτογραμμής της, δεν προσφέρεται για ασφαλές αγκυροβόλιο (κυρίως όταν επικρατούν άνεμοι Βορείων και Δυτικών διευθύνσεων), ενώ κατά τους θερινούς μήνες πέραν των καιρικών προβλέψεων της Ε.Μ.Υ., παρατηρείται η εκδήλωση έντονων ριπών ανέμων, με αποτέλεσμα να παρασύρονται αγκυροβολημένα σκάφη τα όποια δεν έχουν αγκυροβολήσει όπως προστάζει η ναυτική τέχνη και εμπειρία,
 ε. κρίνεται λοιπόν σαφές ότι είναι απαραίτητη η πληρέστερη ενημέρωση εκ μέρους σας ως προς τα ανωτέρω και εν γένει στους κινδύνους που διατρέχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον οι κυβερνήτες - ναυλωτές σας, καθώς και η περαιτέρω εξοικείωση τους με τον εξοπλισμό του σκάφους που πρόκειται να ναυλώσουν. 
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψιν και το περιεχόμενο της παρ. 2 του παρόντος, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων που πραγματοποιεί για την τήρηση της νομιμότητας και της τάξης και προκειμένου να εξασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα τόσο των Στελεχών της, όσο και των τυχόν κινδυνευόντων, θα επιβάλλει άμεσα τις νόμιμες προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω.
5. Ο Δήμος Ύδρας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ζητήματος, παρακαλούνται για την ανάρτηση του παρόντος στους πίνακες ανακοινώσεων των υπηρεσιών τους, καθώς και στην περαιτέρω διάδοσή του στους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο.   
6. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.-

                                                                                                      Ο Λιμενάρχης  

          Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος

Πίνακας διανομής:
Αποδέκτες για ενέργεια: 
1.  Ιδιοκτήτες Ερασιτεχνών σκαφών λιμένα Ύδρας και Καμινίου
2.  Εταιρείες ναυλώσεων πλοίων αναψυχής μέσω των Συλλόγων και Σωματείων τους:
i.              Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (info@sitesap.gr)
ii.            Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (epest@epest.gr)
iii.          Πανελλήνια Ένωση Ημερόπλοιων (penetis2001@yahoo.gr) iv.       Greek Yachting Association (info@gya.gr)
v.              Ελληνικός Σύνδεσμος Μεσιτών και Εμπειρογνωμόνων Θαλαμηγών (info@hyba.gr)
vi.            Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών & Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών (info@hyca.gr)
Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
1.      -ΕΛ.ΑΚΤ. 
2.  ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ – ΔΕΠΙΧ
3.  ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΘΑΤ 
4.  Δήμος Ύδρας
5.  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας
6.  Φωνή της Ύδρας
7.  Ύδρας Πολιτεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου