«Ένα κομμάτι βράχος καταμεσής στην θάλασσα, η Ύδρα του πολιτισμού, της ιστορίας, των θρύλων και των μυστηρίων...»

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020

Συνάντηση του Δημάρχου Ύδρας κ. Γ. Κουκουδάκη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο


Από: Δήμαρχο Ύδρας κ. Γεώργιο Ε. Κουκουδάκη
«Από τη σημερινή (24/01/2020) συνάντηση μου με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Τον ενημέρωσα για τις προετοιμασίες που κάνει η Ύδρα μας για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την Επανάσταση και εξετάσαμε τον τρόπο που το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα μπορούσε να εμπλακεί σε αυτή την προσπάθεια».

Καταβολή αποζημιώσεων για όσους λόγω υπαιτιότητας τους κινητοποιούν το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης


   Ύδρα, 24 Ιανουαρίου 2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΥΔΡΑΣ
     Αρ. Πρωτ.: 2132.26/114/20
Γραφείο:  Λιμενικής Αστυνομίας
  Προς : Ως Π.Δ.
Ταχ. Δ/νση:   ΄Υδρα
               
Ταχ. Κώδικας:  180 40

Πληροφορίες:  Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΨΑΡΡΟΥ Β.

Τηλέφωνο:  22980 52279
                 
Fax:  22980 53912
                
Ε-mail:  ydra@hcg.grΘέμα: «Καταβολή αποζημιώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο από άσκοπες κινητοποιήσεις μέσων - προσωπικού Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ σε επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης λόγω υπαιτιότητας πολιτών».

Σχετ.  :  Η με Α.Π.: 2050.3/4362/2020/22-01-2020 Δ/γή ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ – ΔΕΠΙΧ (ΑΔΑ: 9ΠΑΣ4653ΠΩ-
ΨΙΓ).              

1. Με αφορμή τα διαλαμβανόμενα σε ανωτέρω σχετική, σας γνωρίζουμε ότι το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ως πολιτειακός φορέας αρμόδιος για το συντονισμό της ναυτικής έρευνας και διάσωσης, ασκεί υπεύθυνα και επί καθημερινής βάσης τα καθήκοντά του θέτοντας ως ύψιστη προτεραιότητα για τα Στελέχη του τη διαφύλαξη του υπέρτατου θεμελιώδους αγαθού, αυτού της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
2.  Δεδομένου ότι τα περιστατικά έρευνας και διάσωσης στα οποία εμπλέκονται άτομα που κάνουν χρήση των μέσων που υπάγονται στις διατάξεις του με Αριθμ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (Β΄444/99), έχουν αυξηθεί, σκοπός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής είναι η αποφυγή τους στο μέλλον με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο, καθώς προσδίδουν περίσσιο και αχρείαστο άχθος στο ενασχολούμενο με αυτά προσωπικό. Επιπρόσθετα ενέχουν αβεβαιότητα για την επιτυχή έκβασή τους, διότι τέτοιου είδους περιστατικά θέτουν πολλές φορές σε κίνδυνο τις ζωές των Στελεχών που υπηρετούν με αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο, με αποκλειστική υπαιτιότητα των ιδιωτών, ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, γνωστές εκ των προτέρων σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο του κοινωνικού συνόλου ποικιλοτρόπως (μέσω των Μ.Μ.Ε., του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κλπ). Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης (υπηρεσιών ναυτικής και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης κατά περίπτωση) παρέχονται για κοινοφελείς σκοπούς και αδαπάνως για τον πολίτη, ενίοτε όμως εξετάζεται, με μέριμνα του επιχειρησιακού βραχίονα του φορέα, σε συνεργασία με τις οικονομικές Υπηρεσίες αυτού, η κατά περίπτωση διάθεση του προσωπικού και των μέσων με καταβολή ανταλλάγματος, στο πλαίσιο της άσκοπης κινητοποίησής τους με δόλο ή ευήθεια για παροχή οποιασδήποτε βοήθειας σε βάρος εκείνου που την προκάλεσε.
3. Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψιν τα ανωτέρω σε συνδυασμό με τις ενημερώσεις που εκδίδονται διαχρονικά από την Υπηρεσία μας σε περίπτωση επικράτησης δυσμενών – ακραίων καιρικών φαινομένων, εφιστούμε την προσοχή σας ιδίως ως προς τα κάτωθι:
   α. προ απόπλου από τον λιμένα της Ύδρας να λαμβάνετε υπόψιν το δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.), το οποίο αναρτάται ανά έξι ώρες στο διαδικτυακό τόπο της, καθώς και τις εκάστοτε ανακοινώνεις αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που πρόκειται να επικρατήσουν,
             β. να διατηρείτε την άριστη κατάσταση του σκάφους σας, του εξοπλισμού και των σωστικών
- πυροσβεστικών μέσων,
   γ. κατά τη διάρκεια της νύχτας να φέρετε όλους τους προβλεπόμενους από το Δ.Κ.Α.Σ. φανούς ναυσιπλοΐας αναμμένους,
   δ. να αποφεύγετε κατά το δυνατόν να μεταβαίνετε σε σημεία στα οποία δεν υφίσταται κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας (Ανατολικά της Νήσου Ύδρας),
   ε. να συμμορφώνεστε απροφάσιστα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας οι οποίες εν προκειμένω μοναδικό σκοπό έχουν την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα,    στ. να τηρείτε συνεχή ακρόαση μέσω του ραδιοπομπού (VHF) με την Υπηρεσία μας στο κανάλι 12.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας ως προς τα ανωτέρω, η Υπηρεσία μας θα προβαίνει στην άμεση επιβολή των εκ του νόμου προβλεπόμενων κυρώσεων.
4. Με αφορμή τα ανωτέρω εκτεθέντα, σε συνδυασμό με την πληθώρα περιστατικών έρευνας και διάσωσης που λαμβάνουν χώρα στατιστικά κυρίως τη θερινή περίοδο κάθε έτους στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ναυλώσεων επαγγελματικών πλοίων αναψυχής (Ν. 4256/14), αναφέρονται τα κάτωθι:
              α. ο λιμένας της Ύδρας παρουσιάζει εντονότατη κίνηση πάσης φύσεως πλοίων και λέμβων
σε σχέση με το μέγεθός του,
 β. η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών έρευνας και διάσωσης των υπο διαχείρισής σας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οφείλεται στην έλλειψη βασικών γνώσεων της ναυτικής τέχνης εκ μέρους των κυβερνητών - ναυλωτών (κατά βάση αλλοδαπής υπηκοότητας), στην μη τήρηση των κανόνων της ασφαλούς ναυσιπλοΐας εκ μέρους τους καθώς και στην έλλειψη εξοικείωσης τους με τον εξοπλισμό των σκαφών που ναυλώνουν,
 γ. παρατηρείται συχνά οι κυβερνήτες – ναυλωτές των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής να αμελούν στη λήψη του δελτίου καιρού και εν γένει στην ενημέρωσή τους αναφορικά με τις καιρικές συνθήκες που πρόκειται να επικρατήσουν, με αποτέλεσμα να βρίσκονται συχνά σε δυσχερή θέση τόσο οι επιβαίνοντες των σκαφών όσο και τα ίδια τα σκάφη,     
 δ. η Νήσος Ύδρα λόγω της γεωμορφίας της καθώς και της βραχώδους ακτογραμμής της, δεν προσφέρεται για ασφαλές αγκυροβόλιο (κυρίως όταν επικρατούν άνεμοι Βορείων και Δυτικών διευθύνσεων), ενώ κατά τους θερινούς μήνες πέραν των καιρικών προβλέψεων της Ε.Μ.Υ., παρατηρείται η εκδήλωση έντονων ριπών ανέμων, με αποτέλεσμα να παρασύρονται αγκυροβολημένα σκάφη τα όποια δεν έχουν αγκυροβολήσει όπως προστάζει η ναυτική τέχνη και εμπειρία,
 ε. κρίνεται λοιπόν σαφές ότι είναι απαραίτητη η πληρέστερη ενημέρωση εκ μέρους σας ως προς τα ανωτέρω και εν γένει στους κινδύνους που διατρέχουν στο θαλάσσιο περιβάλλον οι κυβερνήτες - ναυλωτές σας, καθώς και η περαιτέρω εξοικείωση τους με τον εξοπλισμό του σκάφους που πρόκειται να ναυλώσουν. 
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψιν και το περιεχόμενο της παρ. 2 του παρόντος, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων που πραγματοποιεί για την τήρηση της νομιμότητας και της τάξης και προκειμένου να εξασφαλίσει με κάθε δυνατό τρόπο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα τόσο των Στελεχών της, όσο και των τυχόν κινδυνευόντων, θα επιβάλλει άμεσα τις νόμιμες προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των ανωτέρω.
5. Ο Δήμος Ύδρας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του ζητήματος, παρακαλούνται για την ανάρτηση του παρόντος στους πίνακες ανακοινώσεων των υπηρεσιών τους, καθώς και στην περαιτέρω διάδοσή του στους πολίτες με κάθε πρόσφορο μέσο.   
6. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.-

                                                                                                      Ο Λιμενάρχης  

          Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. ΒΑΖΑΙΟΣ Βασίλειος

Πίνακας διανομής:
Αποδέκτες για ενέργεια: 
1.  Ιδιοκτήτες Ερασιτεχνών σκαφών λιμένα Ύδρας και Καμινίου
2.  Εταιρείες ναυλώσεων πλοίων αναψυχής μέσω των Συλλόγων και Σωματείων τους:
i.              Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (info@sitesap.gr)
ii.            Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (epest@epest.gr)
iii.          Πανελλήνια Ένωση Ημερόπλοιων (penetis2001@yahoo.gr) iv.       Greek Yachting Association (info@gya.gr)
v.              Ελληνικός Σύνδεσμος Μεσιτών και Εμπειρογνωμόνων Θαλαμηγών (info@hyba.gr)
vi.            Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών και Κατωτέρων Πληρωμάτων Επαγγελματικών & Ιδιωτικών Θαλαμηγών Σκαφών (info@hyca.gr)
Αποδέκτες για κοινοποίηση: 
1.      -ΕΛ.ΑΚΤ. 
2.  ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ – ΔΕΠΙΧ
3.  ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΘΑΤ 
4.  Δήμος Ύδρας
5.  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας
6.  Φωνή της Ύδρας
7.  Ύδρας Πολιτεία

Ακτοπλοϊκά νέα του Αργοσαρωνικού


Τα νέα εν συντομία:
° Η σκάντζα στα Flying Cat που εξυπηρετούν τη γραμμή (το 6 στη θέση του 5) έχει μετατεθεί για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, αφού ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ετήσια συντήρηση του FC6
° Έχει ήδη αποκτήσει τα νέα "χρώματα", χωρίς τα χρώματα του χορηγού. Όπως έχουμε πει θα είναι κάτω σκούρο μπλε. στη μέση κόκκινο και επάνω λευκό, ενώ θα απουσιάζει το όνομα του πλοίου πρύμα. Στη θέση του θα είναι τα "δελφίνια" του σινιάλου της HSW. Στις μπάντες με μεγάλη γραμματοσειρά το όνομα της εταιρείας
° Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει τις προθέσεις για νέο Νόμο που θα αφορά τις δρομολογήσεις. Ελπίζουμε να αντιμετωπιστεί μια και καλή το φαινόμενο των fake αιτήσεων δρομολόγησης
° Στον ίδιο νόμο θα υπάρξουν αλλαγές στο Μεταφορικό Ισοδύναμο. Κατά την Κυβέρνηση: "για να διορθωθούν στρεβλώσεις για να καταστεί το μέτρο αυτό ένα πραγματικά αναπτυξιακό εργαλείο για τα νησιά, μέσο του οποίου θα επιτευχθεί κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη". Πάντως για πρώτη φορά έχουμε τέτοια καθυστέρηση στις καταβολές των ποσών, που ξεπερνά το τρίμηνο.
° Με την ευκαιρία, να θυμίσουμε πως οι δικαιούχοι θα πρέπει
να κάνουν επικαιροποίηση για το 2020, στη σελίδα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου
° Γενικότερες αλλαγές στον όμιλο των επιχειρήσεων Αττικής. Από τη διαχείριση των δανείων έως και τη διανομή του στόλου στις θυγατρικές εταιρείες.
° Παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η τιμή του πετρελαίου παραμένει ελεγχόμενη και μάλιστα προς τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων χρόνων.

Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής κ. Β. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη: «Δόμηση των μικρών οικοπέδων καθώς και ανάγκη ανανέωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των νησιών»


Από: Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής κ. Β. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη
«Επισκεφτήκαμε με τον εντεταλμένο σύμβουλο χωροταξικού σχεδιασμού κ. Θανάση Κατσιγιάννη, τον Υφυπουργό περιβάλλοντος και ενέργειας, κ. Οικονόμου όπου επισημάναμε την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης για την δόμηση των μικρών οικοπέδων καθώς και την ανάγκη ανανέωσης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων των νησιών αλλά και την εφαρμογή των Τοπικων Χωρικων Σχεδίων. Δύο εργαλεία τα οποία θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση των περιουσιών των ιδιοκτητών αλλά και στη δρομολόγηση έργων υποδομής που απαιτούνται για την ανάπτυξη των νησιών μας..» 

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Δήμαρχος Ύδρας κ. Γ. Ε. Κουκουδάκης: «Επιπλέον έσοδα στα ταμεία του Δήμου από τη Νησίδα του Αγίου Γεωργίου - Αναμένεται και η έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος»


Από: Δήμαρχο Ύδρας κ. Γεώργιο Ε. Κουκουδάκη
«Επιπλέον 210,630,81 Ευρώ στα Ταμεία του Δήμου μας από τα έσοδα της Νησίδας Άγιος Γεώργιος.
Στα ταμεία του Δήμου μας κατατέθηκαν επιπλέον 210,630,81 Ευρώ ως μέρος του ανταποδοτικού τέλους που δικαιούμαστε από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου στη Νησίδα Άγιος Γεώργιος. Συνεχίζουμε με τον ίδιο δυναμισμό και αισιοδοξία τον αγώνα μας να κάνουμε την Ύδρα μας ακόμα πιο δυνατή. Χάρις σε αυτό το σοβαρό εισόδημα για τον Δήμο μας δρομολογούμε την υλοποίηση έργων και σχεδιάζουμε κοινωνικές παρεμβάσεις υπέρ της νέας γενιάς. Τους επόμενους μήνες αναμένεται και η έκπτωση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος του Δήμου μας η οποία και θα αποτυπωθεί στους λογαριασμούς της ΔΕΗ».

Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Δελτίο Τύπου της Υπηρεσίας Καθαριότητας, Ύδρευσης - Αποχέτευσης 

Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής "Η Ύδρα για το '21"- Η επίσημη παρουσίαση στην αίθουσα της Παλιάς Βουλής στις 12/2/2020

Από: Δήμαρχο Ύδρας κ. Γ. Κουκουδακη
"Από την σημερινή (22/01/2020) συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής "Η Ύδρα για το '21". Η εν λόγω επιτροπή, έχει ως αποστολή να προτείνει ένα σχέδιο εκδηλώσεων και δράσεων για τον εορτασμό της Συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση στην Ύδρα μας. Ταυτόχρονα, μια διανησιωτική επιτροπή των Δήμων Ύδρας, Σπετσών και Ψαρών θα σχεδιάσει και θα προγραμματίσει κοινές εκδηλώσεις. Η επίσημη παρουσίαση της επιτροπής "Η Ύδρα για το '21" έχει προγραμματισθεί για τις 12 Φεβρουάριου 2020 στην Αίθουσα της Παλιάς Βουλής στις έξι (18:00) το απόγευμα".